Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Stabilizacja gruntu Warszawa

Poznaj metody stabilizacji gruntu w Warszawie

Usługa stabilizacji gruntów znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wyrównania podłoża wraz z zapewnieniem jego wzmocnienia i zapobiegania opadaniu, zapadaniu się i innym zmianom w poziomie gruntów (ze szczególnym uwzględnieniem gruntów budowlanych). Stabilizacja gruntu to usługa i zarazem długotrwały proces, w którym najczęściej ma stopniowo miejsce kontrolowane wstrzykiwanie w głąb ziemi specjalnego tworzywa – tak zwanego geopolimeru. Pozwala to ustabilizować podłoże w relatywnie szybki i niedrogi sposób, bez konieczności wstawiania w grunt dodatkowych konstrukcji (płyt). Istnieją także inne sposoby stabilizacji gruntów, takie jak opisane poniżej dreny czy spoiwa hydrauliczne.

Kiedy należy wykonać stabilizację gruntu?

Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 1 Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 2

Stabilizowanie podłoża jest potrzebne, a często wręcz niezbędne, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z gruntem zapadającym się, z pustkami czy osuwiskami. Proces ten pomaga również wzmocnić tak zwany luźny grunt zasypowy, również grożący destabilizacją podłoża. Działania takie są zalecane w szczególności w przypadku budowania nowych inwestycji – czy to mieszkaniowo-usługowych, czy drogowych. W dużych miastach, takich jak Warszawa, grunt wzmacnia się coraz częściej także pod torami kolejowymi czy dużymi powierzchniami budowlanymi (galerie handlowe, elementy lotniska). Często wzmacnianie gruntu jest też wskazane w przypadku budowy już istniejącej. Wiele zależy przy tym jednak od rodzaju gleby występującej na danym terenie i jej stanu, jak również czynników dodatkowych (szkody górnicze, wietrzenie skał, czy obecności wód podziemnych.) Zanim zdecydujemy się na tego typu usługę, warto więc zasięgnąć porady u eksperta – na przykład z firmy Totalbud Inwestycje. W zależności od rodzaju gleb, podłoże wchłaniać może spore ilości wód, co przekłada się z czasem na niestabilność całej budowanej konstrukcji. Analiza gruntu przeprowadzona przez ekspertów pozwala więc określić, do jakiego stopnia w formie niezmienionej nadaje się on pod budowę – i ewentualnie jaka metoda jego usprawnienia będzie w danym przypadku rekomendowana.

Stosowane przez nas metody stabilizacji gruntu

W Totalbud Inwestycje korzystamy z bardzo zaawansowanego zaplecza technologicznego i doświadczenia naszych ekspertów, co pozwala nam zaoferować co najmniej kilka skutecznych metod stabilizacji gruntu. Wybór tej odpowiedniej zależy od wielu czynników, o czym piszemy poniżej.

Wymiana gruntu

Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 3 Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 4

W przypadku inwestycji drogowych najprostsza okazuje się często stabilizacja gruntu na drodze wymiany części podłoża. Metoda ta stosowana jest w przypadku, gdy sama jednorazowa wymiana gruntu pod budową jest w stanie zapewnić jej wieloletnią stabilność. Wadą tej metody jest fakt, że czasami problem powodujący powstawanie niestabilności gruntowych jest w stosunku do podłoża zewnętrzny i związany na przykład z ciekami wodnymi. Wówczas należy sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane sposoby.

Wypieranie podłoża

Metoda ta opiera się z kolei na stopniowym zastępowaniu gruntów o budowie bardzo luźniej – z wysoko podmakającymi wodami gruntowymi, silnie zabagnionych, tak zwanych podłoży słabych. Tworzy się wówczas specjalne nasypy, które z czasem wypierają problematyczny grunt. Nowy, stabilniejszy nasyp, tonie wówczas w słabszym gruncie i jednocześnie wyciska go. Proces ten nie zachodzi jednak do końca i pod nową warstwą zalega zwykle określonej grubości warstwa „starego”, gorszego gruntu, która jednak na szczęście sama ulegnie konsolidacji pod wpływem ciśnienia. Tego rodzaju stabilizacja gruntu bywa też dodatkowo wspomagana mechanicznie.

Konsolidacja podłoża

Po analizie gleb określana jest ich miękkość i absorpcyjność. Jeśli grunt nie spełnia zdefiniowanych parametrów bezpieczeństwa, stosuje się tak zwaną konsolidację lub zagęszczenie. Proces ten związany jest ze zmniejszeniem objętości oraz częściowym osuszeniem zalegających warstw ziemi. W rezultacie pochłanianie wody ulega znacznemu obniżeniu, a stawiane na takim gruncie konstrukcje są bardziej stabilne.

Dreny pionowe

W przypadku gruntów słabonośnych, zamiast wymiany podłoża można także zastosować system wzmacniających je lokalnie, odprowadzających ciecze drenów lub stalowych prętów czy kratownic. Konstrukcje te skutecznie zapobiegają osiadaniu gruntu, zmniejszając jednocześnie jego przemieszczenia w poziomie. Z kolei sama konsolidacja bywa dodatkowo wzmacniana drenami pionowymi – wprowadzane są one wówczas odpowiednio gęsto w problematyczne podłoże, dzięki czemu następuje skrócenie drogi filtracji i przyspieszenie odpływu wody z gruntu.

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 5 Stabilizacja i zagęszczanie gruntów - 6

W procesie tym dobrane zostaje optymalne dla danego gruntu spoiwo. Pełni ono rolę zbliżoną do kleju, który łączy się płynnie ze specjalnie przygotowanym w tym celu podłożem. Rezultatem jest nowy „fundament” pod budowę – betonowa płyta o rozmiarze dostosowanym do wielkości planowanej inwestycji budowlanej. Stosuje się obecnie najczęściej spoiwa hydrauliczne, takie jak wapno, cementy oraz popiół, przy czym specjalnie zastosowane mieszanki mają za zadanie również ogólne wzmocnienie wytrzymałości podłoża.

Zapewniamy najwyższą jakość

Firma Totalbud Inwestycje z Warszawy, działająca na terenie całego województwa mazowieckiego, oferuje te i inne profesjonalne usługi stabilizacji podłoża. Świadczymy ponadto szeroko pojęte doradztwo w tym zakresie, zapewniając za każdym razem pełen profesjonalizm, szeroką wiedzę i najwyższą jakość.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się