Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Remediacja gleby Warszawa

Na czym właściwie polegają remediacje gruntu? Jest to procedura, która umożliwia przywrócenie zdegradowanemu obszarowi jego poprzedniego stanu. Remediacja ma na celu całkowite usunięcie zanieczyszczenia ziemi lub wód w danym miejscu. W naszej praktyce stosujemy dwa rodzaje remediacji, w zależności od stopnia zanieczyszczeń, ale także struktury terenu.

Jakie metody remediacji stosujemy? Zanieczyszczenia gleby lub wody usuwamy sposobem In situ lub Ex situ. Co oznaczają te nazwy? Pierwsza to metoda, która pozwala na oczyszczenie gruntów i wód bez wydobywania zanieczyszczonych warstw na powierzchnię. Z kolei metoda Ex situ polega na wydobyciu gruntu i poddaniu go czyszczeniu (na miejscu lub w punkcie przeróbki odpadów).

Remediacja a rekultywacja gruntu

Czym jest rekultywacja gruntów? Tak naprawdę, samo to pojęcie oznacza praktycznie to samo co remediacja. A zatem - rekultywacja jest procesem związanym z przywróceniem uszkodzonym gruntom (czy to w wyniku degradacji czy dewastacji) ich uprzedniej wartości użytkowej lub przyrodniczej. Taki zapis istniał przez lata w polskim prawie, dopóki nie zmieniono określenia tego pojęcia na hasło remediacja.

Warto zauważyć, że pojęcie remediacji stanowi tak naprawdę o tym samym, co i rekultywacja. Jednocześnie, z ustawy usunięto dosyć problematyczny zapis o konieczności spełnienia standardów jakościowych, co w wielu wypadkach powodowało konieczność ponoszenia ogromnych wydatków. Co ważne, remediacja obejmuje także oczyszczanie wód, o czym nie było mowy w poprzedniej wersji regulacji prawnej.

Remediacja In situ

Na czym polega remediacja In situ? Jest to procedura, w ramach której usuwanie zanieczyszczenia ziemi odbywa się w miejscu, w którym ta się znajduje - bez konieczności jej wyciągania czy przewożenia do miejsca składowania odpadów. Taki model remediacji pozwala na oczyszczenie zarówno samego gruntu, jak również wody.

Jak odbywa się cały proces? Na początku, cały zanieczyszczony element jest czerpany spod powierzchni wody. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do zanieczyszczonego obszaru bakterii, które pozwalają na neutralizację zanieczyszczeń. Co oczywiste, każdy krok jest dokładnie analizowany, a jakość wody i gruntu stale monitorowana.

Remediacja Ex situ

Remediacja Ex situ to procedura w ramach której usuwanie zanieczyszczeń odbywa się poza miejscem ich wystąpienia. Na początku wydobywamy zanieczyszczoną ziemię spod powierzchni wody, a następnie oczyszczamy ją. Co ważne, remediacja Ex situ pozwala na odzyskanie większości gruntu, przez co może on zostać ponownie wykorzystany.

W jaki sposób sprawdzamy, czy remediacja przyniosła zamierzony skutek? Dokładnie monitorujemy jakość gleby oraz wód gruntowych w danym miejscu - zarówno przed rozpoczęciem działań, jak również po ich zakończeniu. Pozwoli to również na optymalizację i lepsze planowanie procesów związanych z oczyszczaniem danego miejsca.

Pozbądź się zanieczyszczeń

Usługi z zakresu remediacji realizujemy na terenie całej Warszawy oraz najbliższych okolic stolicy. Wieloletnie doświadczenie w zakresie tego rodzaju realizacji, a także profesjonalny sprzęt sprawią, że nasza praca będzie maksymalnie skuteczna i przyniesie trwałą poprawę stanu gleby oraz wód w danym miejscu.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się