Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Metody konsolidacji gruntu

Odpowiednie wzmocnienie podłoża jest szczególnie istotne w przypadku budowy dróg lub innych obiektów, dla których stabilizacja gruntu ma podstawowe znaczenie ze względów bezpieczeństwa (np. fundamentów obiektów inżynierskich na nowopowstających trasach szybkiego ruchu). Współcześnie znanych jest wiele metod skutecznego wzmacniania gruntu, jednak nie wszystkie z nich można zastosować w każdym przypadku - zawsze niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań gruntu i dopiero w oparciu o ich wyniki dobrać najlepszą metodę stabilizacji podłoża.

Wymiana słabego gruntu

Wymiana słabego gruntu Wymiana słabego gruntu

Podstawowym sposobem konsolidacji podłoża jest wymiana słabego, nieprzydatnego gruntu na taki, który spełnia wymagania danego projektu budowlanego. Najczęściej tę metodę stosuje się w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze słabymi gruntami organicznymi, jak np. torf. Zwykle wymianie podlega warstwa gruntu o grubości około 3-5 metrów, jednak w zależności od warunków możliwa jest wymiana grubszej warstwy, jeśli sytuacja tego wymaga. |Co istotne, obecność wód gruntowych znacząco utrudnia zastosowanie tej metody konsolidacji gruntu.

Wypieranie słabego podłoża

Wypieranie stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy nie jest możliwa pełna wymiana słabego gruntu - najczęściej w przypadku konieczności poprowadzenia budowanej drogi przez tereny podmokłe lub nawet bagniste. Wypieranie słabszego podłoża polega na budowaniu nasypu poprzez zatapianie właściwego materiału w silnie nawodnionym gruncie, co skutkuje wyciskaniem go. Czasem proces wyciskania jest wspomagany poprzez przecinanie kożucha torfowego lub zastosowanie metody wybuchów. Należy jednak zauważyć, iż nie jest to metoda dająca stuprocentową skuteczność w krótkim przedziale czasowym, gdyż pod tak utworzonym nasypem z reguły zachowuje się warstwa materiału, który w późniejszym czasie będzie musiał ulec konsolidacji.

Konsolidacja

To podstawowa metoda wzmocnienia gruntu o niewystarczających parametrach, która polega na obciążaniu podłoża nadkładem nasypu, co skutkuje sukcesywnym wyciskaniem wody z porów gruntu. W trakcie tego procesu nasyp osiada w wyniku zmniejszania objętości porów gruntu, lecz zazwyczaj trwa to bardzo długo (nierzadko wiele lat). Czas pełnej konsolidacji w przypadku zastosowania tej metody uzależniony jest przede wszystkim od przepuszczalności danego podłoża, dużą rolę odgrywa również droga filtracji. W praktyce przekłada się to na fakt, iż dość często nasyp tworzony w taki sposób buduje się etapowo, dokładając nowe warstwy obciążenia proporcjonalnie do postępu konsolidacji gruntu. Z uwagi na specyfikę konsolidacji wykorzystuje się tę metodę niezwykle rzadko.

Dreny pionowe

Konsolidację podłoża wspomaga się często za pomocą drenażu pionowego, którego zastosowanie we wzmacnianym podłożu sprawia, iż wody gruntowe odpływają znacznie szybciej, tym samym przyspieszając konsolidację. Z reguły do wykonania drenaży wykorzystywane są prefabrykowane dreny, mające postać odpowiednio wyprofilowanych taśm pokrytych geowłókniną. Co istotne, taśmy są zaprojektowane w taki sposób, by nawet po złamaniu drenu podczas osiadania podłoża nadal zapewniały transport wody. W niektórych przypadkach rolę drenów pionowych spełniają kolumny piasku albo żwiru, stosowane do wzmacniania podłoża.

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

Zagęszczenie gruntu spoiwem hydraulicznym może być przeprowadzone dopiero po wykonaniu dokładnych badań geotechnologicznych, których wyniki dostarczają danych co do ilości i rodzaju czynnika stabilizującego koniecznego do zastosowania w danym przypadku. Bazując na swym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie stabilizacji gruntu Totalbud Inwestycje wykorzystuje do zagęszczania gruntu spoiwa w rodzaju wapna, cementu czy popiołów. Przygotowane przez nas podłoża cechują się odpowiednią wytrzymałością, a każdy etap prac budowlanych jest precyzyjnie i rygorystycznie nadzorowany przez naszych specjalistów. Dzięki temu realizowane przez nas inwestycje zawsze spełniają wymagania zarówno w odniesieniu do przepisów prawa, jak i oczekiwań naszych klientów.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się