Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Jak wygląda proces budowy drogi?

Roboty drogowe to nie tylko wybór odpowiedniej ekipy czy materiałów. To również szereg zabiegów związanych z wypełnieniem dokumentów, o których dopełnienie inwestor musi zadbać. Oprócz tego, każda droga zbudowana w Polsce musi bowiem spełniać mnóstwo wymogów formalnych. To dlatego w tym artykule opiszemy jak wygląda budowa drogi krok po kroku w kontekście technologii, ale również opowiemy o różnych procedurach.

Roboty ziemne - jakie etapy?


Budowa drogi obejmuje następujące kroki:

 • Roboty przygotowawcze
 • Wykopy
 • Usunięcie wydobytych mas ziemnych
 • Tworzenie nasypów
 • Zagęszczenie gruntu w nasypach
 • Wyrównywanie terenu oraz zabezpieczenie powstałych konstrukcji

Prace budowlane - budowa drogi krok po kroku

Prace budowlane - budowa drogi krok po kroku


Zanim w ogóle prace budowlane przy budowie drogi będą możliwe, należy odpowiednio przygotować grunt. Tu działania zależą od tego czy kładziemy zupełnie nową nawierzchnię czy też usuwamy istniejące już struktury. Roboty drogowe mogą obejmować takie czynności jak:

 • Usunięcie warstwy próchnicy (humusu) - to w przypadku położenia zupełnie nowej nawierzchni (za pomocą spycharek czy równiarek),
 • Skruszenie starej struktury - to w przypadku rewitalizacji istniejącej konstrukcji 


Po co właściwie się to robi? Humus znacznie utrudnia powiązanie gruntu rodzimego i nasypowego. Usuwanie warstwy próchnicy wykonuje się zatem po to, aby umożliwić ten proces. Są jednak przypadki, gdy nie warto tego robić. Powiązany grunt (rodzimy i nasypowy) świetnie wzmocni skarpy nasypowe. Oczywiście, tam gdzie pochylenia nie są zbyt duże nie ma konieczności wzmacniania całej skarpy - więc tam można bez problemu usunąć humus.


Usunięcie starej struktury jest konieczne jedynie w przypadku mocnych konstrukcji drogowych - jak na przykład asfaltu. Jeżeli mamy do czynienia z drogą żwirową lub żużlową to często nie ma takiego przymusu. 

Roboty drogowe - przygotowanie korpusu


Kolejny etap budownictwa drogowego to przygotowanie korpusu drogi. Pierwszym krokiem jest profilowanie powierzchni. Na tym samym etapie ma miejsce także zagęszczenie gruntu. Niezbędna jest stabilizacja gruntu przy użyciu cementu. To proces, który polega na połączeniu gruntu z wodą i cementem. Po zagęszczeniu, które trwa zwykle przez kilka dni, mieszanka zyskuje odpowiednie właściwości. Szczególnie ważne są jej:

 • Wytrzymałość
 • Odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Zwartość


Stabilizacja to nic innego jak powiązanie gruntu i cementu. Po jej wykonaniu, układa się cement portlandzki, który spaja całą powierzchnię. Zachowanie tej kolejności prac budowlanych pozwala również na zachowanie odpowiedniego profilu drogi.

Jak długo trwa stabilizacja gruntu?


Co do zasady, tak przygotowany grunt należy pozostawić bez obciążenia przez kolejny tydzień. Okres 7 dni od zakończenia stabilizacji gruntu pozwala na przygotowanie drogi pod wykonanie warstwy ścieralnej. Co to takiego? Jest to ta część nawierzchni, która wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Warstwy ścieralne mogą być wykonane zarówno z masy bitumicznej, ale również kostki brukowej czy też betonowej. 

Stabilizacja gruntu - więcej informacji


Jak zbudowana jest droga?


Drogi składają się z 5 różnych warstw. Poniżej opisujemy rolę każdej z nich, zaczynając od warstwy znajdującej się na samej górze. Jest nią oczywiście warstwa ścieralna. Kolejnym elementem tej szosowej układanki jest warstwa wiążąca. Jej rolą jest przeniesienie nacisku, który powstaje pod wpływem obciążenia nawierzchni i przesunięcie go w stronę niżej położonych warstw. Z kolei warstwa podbudowy asfaltowej to nic innego jak element nośny całej konstrukcji. Oparty jest o masę mineralno-bitumiczną.


Warto też wspomnieć o podbudowie. Wykonana z kruszyw, stanowi coś w rodzaju fundamentu. Podbudowa stanowi absolutną podstawę dla całej konstrukcji nawierzchni drogowej.


Jak zapewnić drodze odporność na działanie warunków atmosferycznych? Odpowiada za to warstwa mrozoochronna. Jej rolą jest zapewnienie stabilności niezależnie od temperatury. Dodatkowo, to właśnie ten element umożliwia odpowiedni przepływ wody przez konstrukcję. Z kolei znajdująca się nieco wyżej warstwa stabilizowana cementem jest czymś w rodzaju platformy, na której mogą być opierane nowe warstwy konstrukcji. 

budowanie dróg

Formalności przy budowie drogi


Prace budowlane to jedno. Nie mniej ważne są różnego rodzaju wymogi formalne, które należy spełnić przy okazji budowy drogi. Zanim jeszcze rozpoczniemy budowanie drogi, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jest to procedura, która obowiązuje w przypadku inwestycji mogących potencjalnie mieć duży wpływ na środowisko - a do takich należy przecież budowa drogi.


Jakie dokumenty są niezbędne w tym kroku? Przede wszystkim karta informacyjna inwestycji oraz raport jej oddziaływania na środowisko. Te dokumenty, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, składa się do właściwego oddziału GDDKiA (ewentualnie Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta). Bardzo ważne jest również uzyskanie opinii od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat drogi. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne, na podstawie których lokalna władza wykonuje ocenę oddziaływania na środowisko, która to z kolei ma wpływ na treść decyzji środowiskowej. Ta ostatnia jest ważna przez kolejne 4 lata (można ją ew. Przedłużyć o kolejne 2 lata).


Bardzo ważnym krokiem jest faza uzyskania decyzji realizacyjnej. To decyzja, która ostatecznie określa, czy dana inwestycja będzie mogła mieć miejsce. Celem uzyskania takiego pozwolenia konieczne jest przedłożenie wniosku - zawiera mapy z projektami podziału nieruchomości oraz projektami budowlanymi. Dokumenty są przedkładane samorządom oraz administracji państwowej, właściwej dla danego miejsca. Organy mają od 14 (samorządy) do 30 dni (administracja państwowa) na wydanie decyzji, która ważna jest 3 lata.


Jeżeli na tym etapie wniosek otrzyma pozytywną ocenę, jest składany do wojewody, który podejmuje decyzję realizacyjną. Rolą wojewody jest tutaj ponowne rozpatrzenie oddziaływania inwestycji na środowisko - znów mają miejsce konsultacje społeczne. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i uda się uzyskać zgodę, wojewoda wydaje klauzulę ostateczności oraz uprawnienie do rozpoczęcia prac. 


Zobacz też: warstwy podbudowy drogi

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się