Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Jakie są korzyści ze stabilizacji gruntów dla projektów budowlanych?

Stabilizacja gruntu zgodnie z definicją jest procesem technologicznym, który polega na rozdrobnieniu istniejącego podłoża i dokładnym wymieszaniu go ze spoiwem hydraulicznym przy optymalnej wilgotności. Jego celem jest osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych gruntu.

Planując inwestycję budowlaną, należy przed jej rozpoczęciem dokładnie sprawdzić stabilizację gruntu. Podłoża gruntowe o niskiej nośności wymagają odpowiedniego wzmocnienia. W sytuacji, kiedy plac przeznaczony na budowę jest grząski i niestabilny, należy wykonać właśnie stabilizację gruntu.

Zachęcamy do przeczytania do naszego artykułu Rozbiórka a wyburzenie - jakie są różnice?

Dzięki temu zyskamy na bezpieczeństwie i trwałości naszego projektu budowlanego. W zależności od typu podłoża oraz projektu istnieją różne metody stabilizacji gruntu przy budowie. Jej wybór jest uzależniony od rodzaju gruntu i jego przeznaczenia.

Co to jest stabilizacja gruntów?


Stabilizacja gruntu jest niezbędnym procesem podczas wszelkich robót budowlanych, kiedy mamy do czynienia z zapadającym się podłożem, osuwiskami, pustkami, nasypem. Dzięki niemu możliwe jest wzmocnienie luźnego gruntu, który w stanie pierwotnym grozi destabilizacją. 

Najczęściej proces stabilizacji gruntu przeprowadza się podczas budowy:

Należy zaznaczyć, że w przypadku gruntu rodzimego nie każdy nadaje się od razu pod budowę. Kiedy jest grząski i niestabilny należy poprawić jego nośność. 

Jedna z najpopularniejszych metod polega na zebraniu warstwy podłoża i nawiezieniu w jego miejsce odpowiedniego materiału wraz z jego zagęszczeniem. Jednak trzeba podkreślić, że jest jednym z droższych rozwiązań, a do tego czasochłonnym.

Dodać jeszcze należy, że stabilizację można także przeprowadzić podczas budowy już istniejącej. Często przeprowadza się ją, kiedy dojdzie do tak zwanych szkód górniczych albo obecności wód podziemnych. Dzięki najnowszej technologii tak naprawdę stabilizację gruntu można zastosować na różnych etapach budowy.

W zależności od wymagań, typu podłoża, jego przeznaczenia stosuje się różne metody stabilizacji gruntu. W celu uzyskania odpowiedniej nośności i zgodnych z wymogami właściwości gruntu wyróżnia się stabilizację:Jak przebiega proces stabilizacji gruntu? 

Można zastosować stabilizację mechaniczną, która polega na przygotowaniu odpowiedniej mieszaniny gruntowej i zagęszczeniu gruntu. Wypełniaczem jest frakcja pyłowa, natomiast spoiwem frakcja iłowa. Do mieszanki dodaje się piasek albo kruszywa. Mieszanka gruntu ma własną optymalną wilgotność, dzięki której po właściwie przeprowadzonym procesie stabilizacji, utrzymuje swoją prawidłową nośność w każdych warunkach atmosferycznych.

Oczywiście przed dodaniem odpowiedniej mieszaniny podłoże należy wyrównać i spulchnić. Następnie przeprowadza się zagęszczenie wstępne przy pomocy walców z wibracją. Na koniec wyrównuje się całą powierzchnię.

Druga metoda to stabilizacja chemiczna podłoża, określana również stabilizacją spoiwem hydraulicznym. Polega na dodaniu do gruntu spoiwa sypkiego, takiego jak cement, żużel, popiół, drogowego wraz z wodą.

Stabilizacja gruntu cementem jest najczęściej stosowana w budownictwie drogowym. Wynika to z faktu, że do cementu można dodać różne dodatki, które przyspieszą jego skuteczne wiązanie. Poza tym warstwa stabilizowana cementem nie wymaga dylatacji.

Kolejny rodzaj spoiwa to żużel. Mimo że jest odpadem będącym produktem ubocznym procesów hutniczych metali, wykazuje właściwości wiążące. Wykorzystuje się go do produkcji cementu, a także jako dodatek do mieszanek hydraulicznym.

Do stabilizacji gruntu można zastosować także popiół lotny. Podobnie jak żużel jest odpadem. W składzie ma między innymi tlenek glinu i krzemionkę, dzięki czemu wykazuje właściwości aktywność pucolanową. Należy jednak zaznaczyć, że wykazuje on ograniczoną skuteczność w procesie stabilizacji.

W celu obniżenia kosztów stabilizacji gruntu można zdecydować się na spoiwo drogowe. To mieszanka spoiwa drogowego z cementem, żużlem i popiołem lotnym. Dzięki temu można uzyskać odpowiednią wytrzymałość i stabilność gruntu, a przy tym obniżyć koszty całego procesu.

Warto przeczytać nasz artykuł Jak wykonywana jest podbudowa drogi?

Jeśli zależy nam na dokładnym osuszeniu gruntu mocno zawilgoconego, to dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie wapna w czasie stabilizacji. Wapno ma bowiem właściwości głęboko osuszające, a także zapewnia neutralizację części organicznych oraz zmiany odczynu gruntu.

Jest jeszcze jedna dostępna metoda stosowana w przypadku stabilizacji gruntu, to stabilizacja gruntu ziarnistym dodatkiem hydrofobowym. Jej zaletą jest, że trwale odcina podciąganie kapilarne wody. Dzięki temu konstrukcje są bardzo dobrze chronione przed działaniem wody i mrozu.

Jakie są korzyści ze stabilizacji podłoża?


Stabilizacja podłoża niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze poprawia się nośność gruntu. To oznacza, że nawet na terenach bardzo mokrych, grząskich można zrealizować niemal każdy projekt budowalny.

Dzięki wykorzystaniu stabilizatora grunty zwiększa się jego nośność. Dodać należy, że tego typu proces ma wpływ na zwiększenie wytrzymałość gruntu, niezależnie od późniejszych warunków środowiskowych i atmosferycznych.

Kolejna korzyść to zmniejszenie ryzyka osiadania, co jest kluczowe podczas budowy nasypów, jezdni ulicznych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych. W zależności od zastosowanej metody chociażby uziarnienia gruntu zyskamy pewność, że stabilny fundament budynku będzie zapewniał bezpieczne warunki użytkowania przez długie lata.

Wymiana gruntu i stabilizacja podłoża zwiększa także trwałość konstrukcji. Ten proces ma realny wpływ na trwałość i żywotność konstrukcji. Krótko mówiąc, budynki i wszelkiego rodzaju konstrukcje nie będą wymagały ciągłych poprawek i remontów.

Dowiedz się więcej na temat metod stabilizacji gruntu

Rozwój technologii i opracowane metody służące do osuszenia i stabilizacji terenów mają wpływ na ochronę środowiska. Jak to możliwe?

Wystarczy, że do tego procesu zostaną wykorzystane naturalne surowce, m.in. piasek, żwir czy glina. Pozwalają na uzyskanie takiego samego efektu jak w przypadku technologii chemicznych. Do tego nie dopuszczamy, aby do ziemi przedostały się szkodliwe substancje.

Ponadto stabilizacja podłoża ma wpływ na znaczną obniżkę kosztów robót budowlanych i zwiększa efektywność projektu. Umożliwia budowę obiektów o większej powierzchni i bardziej skomplikowanej konstrukcji. Dodać jeszcze trzeba, że skraca czas realizacji całego projektu budowlanego.

Jakie są metody stabilizacji nawierzchni w budownictwie?


Istnieją dwie metody stabilizacji nawierzchni w budownictwie. Pierwsza to tak zwana in situ, czyli na miejscu. Jest dużo wygodniejsza, a do tego można ją przeprowadzić przy wykorzystaniu stosunkowo małych środków inwestycyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że mamy mniejszą kontrolę nad jednorodnością wykonywanej warstwy.

Druga metoda z węzła z kolei polega na mieszaniu gruntu w mieszarkach stacjonarnych, dowiezieniu do miejsca docelowego i rozłożeniu na gruncie wymagającym stabilizacji. W jej przypadku zyskujemy większą kontrolę nad jednorodnością zastosowanych spoiw.

Nasza firma Totalbud Inwestycje z Warszawy oferuje profesjonalne usługi stabilizacji podłoża wszystkimi omówionymi technikami i metodami. Dzięki pomocy naszej wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników zrealizujesz każde projektowe zlecenie!

Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług i bezpieczeństwo w czasie budowy!


Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się