Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Niwelacja terenu na czym polega?

Wszelkiego rodzaju prace budowlane wymagają odpowiedniego przygotowania terenu. Pierwszym i jednocześnie bardzo ważnym etapem jest niwelacja gruntu. Na czym polega plantowanie terenu? Czy jest konieczne w każdym przypadku? Jak to wygląda w praktyce? Czy plantowanie gruntu można wykonać bez wsparcia profesjonalistów? Przedstawiamy garść informacji na temat niwelacji terenu.

Co to jest niwelacja terenu?

Definicja plantowania terenu ma podwójne znaczenie. W geodezji to określenie wysokościowych pomiarów terenowych, które polegają na wyznaczeniu różnicy wysokości pomiędzy punktami przy pomocy odpowiednich metod i technologii, dobieranych w zależności od celu oraz stopnia zróżnicowania ukształtowania gruntu. Na podstawie otrzymanych danych w optymalny sposób przystosowuje się powierzchnie do realizacji inwestycji i w efekcie zapewnienia odpowiednią stabilność dla budowanego obiektu.

W potocznym rozumieniu, plantowanie gruntu określa wszelkie prace ziemne, mające na celu wyrównanie terenu, czyli usunięcie nadmiaru podłoża oraz uzupełnienie braków przed planowaną inwestycją. Niwelacja umożliwia dowolne kształtowanie działki, a także pozwala na zaplanowanie odwodnienia.

Niwelacja terenu

Kiedy przeprowadza się niwelację terenu?

Z reguły działki budowlane i nieruchomości gruntowe przeznaczone pod inwestycję nie są przystosowane do rozpoczęcia prac budowlanych. Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do robót jest niwelacja terenu. Wszelkie nierówności gruntu muszą zostać w odpowiedni sposób rozplantowane.

Niwelację terenu przeprowadza się właściwie przy każdym rodzaju prac budowlanych. Plantowanie wykonuje się przed budową obiektów zaliczanych do budowli, a więc domu mieszkalnego, budynku przemysłowego, lotniska czy mostów itp. W ten sposób przygotowuje się teren również pod parkingi czy place. Niwelacja jest niezbędna przed zakładaniem ogrodów, rozpoczęciem zalesiania i prowadzenia nowych nasadzeń na obszarach przeznaczonych pod tereny zielone. Plantowanie jest również bardzo ważnym etapem budowy obiektów liniowych, czyli nowej trasy lub linii kolejowej. Stanowi element prac podbudowy drogi (część konstrukcji nawierzchni), która warunkuje prawidłowe przenoszenie i rozkład naprężenia w czasie eksploatacji.

Warto zaznaczyć, że do wykonania plantowania nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ nie należy ona do prac budowlanych.

Zobacz też: stabilizacja gruntów

Niwelacja terenu to złożony proces, a prace obejmują wiele etapów.

Pierwszym są geodezyjne pomiary wysokościowe powierzchni. Na podstawie tych danych tworzona jest siatka wysokościowa działki, która dostarcza informacji o ukształtowaniu gruntu, czyli występujących wzniesieniach, hałdach, dołkach i innych elementach do wyrównania, ale pokazuje również jakie jest nachylenie terenu. 

W oparciu o dane geodezyjne przystępuje się do czynności niwelacyjnych, czyli fizycznego wyrównywania gruntu. Na tym etapie prace są przeprowadzane w różny sposób, w zależności od planowanego przeznaczenia działki. Inaczej wygląda plantowanie terenu w przypadku budowy domu, a inaczej przebiega wyrównywanie ziemi pod drogę.

Roboty ziemne, które mają na celu wyrównanie terenu przeznaczonego pod inwestycję polegają na przemieszczaniu mas ziemnych. Usuwane są wszelkie nierówności, czyli naturalne wzniesienia, jak również uzupełnianie ubytki podłoża. W rezultacie powstaje płaski plac, na którym można rozpocząć budowę. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne dodatkowe utwardzenie podłoża oraz wykonanie rowów melioracyjnych. Ostatnim etapem jest dokładne wyrównanie i zagęszczenie terenu.

Roboty ziemne wykonuje się za pomocą specjalistycznych, odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża maszyn. Przykładowo mogą to być: koparki, koparko-ładowarki, spychacze i walce.

Plantowanie terenu

Plantowanie ziemi - samodzielnie czy wynająć firmę?

Trzeba mieć świadomość, że profesjonalnie wykonana niwelacja terenu przekłada się na uzyskanie odpowiedniej stabilności budowanego obiektu. Dlatego tak istotne prace powinny być wykonywane przez specjalistów. Czasy samodzielnego planowania gruntu przed budową już dawno minęły z uwagi na nieefektywność i nieopłacalność.

Obecnie niwelacją terenu zajmują się wyspecjalizowane w robotach ziemnych firmy, które dysponują profesjonalnym parkiem maszynowym, doświadczonymi operatorami maszyn oraz wiedzą techniczną. 

Zobacz też: Remediacja gruntów Warszawa

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się