Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. | ul. Kozia Górka 404-317 Warszawa | Tel.:  22 660 30 62  22 660 30 62 | E-mail: biuro@totalbud-inwestycje.pl
Totalbud - Inwestycje

Co trzeba wiedzieć o transporcie ponadgabarytowym?

Transport ponadgabarytowy dotyczy przewożenia ładunków ponadnormatywnych, a więc takich, które przekraczają standardowe rozmiary i wagę. Przewozy ponadgabarytowe realizowane są w oparciu o określone przepisy i zezwolenia. Sprawdź szczegóły!

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Za transport ponadgabarytowy (ponadnormatywny) uznaje się relokację towarów, który ma wagę powyżej 42 ton, szerokość większą niż 2,5 m lub wysokość ponad 4 m. Przewoźnicy, którzy zajmują się transportem tego typu ładunków muszą posiadać odpowiednią flotę wraz z naczepami.

Dodatkowo są oni zobowiązani do uzyskania zgody na przejazd zaplanowaną trasą. Pozwolenie takie wydaje zarządca dróg – najczęściej jest to starosta, urząd wojewódzki lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a w przypadku transportu międzynarodowego naczelnik Urzędu Celnego.

Transport ponadnormatywny

Rodzaje ładunków ponadgabarytowych

Ze względu na rozmiary i ciężar ładunki ponadgabarytowe można podzielić na:

Formalności związane z transportem ponadgabarytowym

Firma transportowa, która podejmuje zlecenie na przewóz ładunków ponadgabarytowych, musi uzyskać odpowiednie pozwolenie. Zasady pozyskania tego dokumentu reguluje Prawo o ruchu drogowym. Ustawa przewiduje siedem rodzajów zezwoleń, które zależą od przekroczenia masy lub wymiaru ładunku.

Zezwolenia I i II kategorii odnoszą się do ładunków podzielnych. Natomiast pozostałe kategorie przeznaczone są dla towarów niepodzielnych, a więc takich, które z różnych przyczyn nie mogą być podzielone na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

Dokument wydawany przez właściwy urząd na rzecz firmy transportowej realizującej przewóz ponadgabarytowy powinien zawierać określone elementy, w tym między innymi:

Należy również pamiętać, że w przypadku transportu międzynarodowego poszczególne państwa mogą mieć inne przepisy dotyczące przewozu ponadgabarytowego. Ponadto w każdym z tych krajów trzeba się ubiegać o pozwolenie na przejazd zestawu ponadnormatywnego.

Podsumowanie

Realizując transport ponadnormatywny w Warszawie lub innym miejscu należy uwzględnić obowiązujące przepisy i przede wszystkim uzyskać niezbędne zezwolenia. Ważnym elementem przygotowań jest również proces logistyczny, który polega między innymi na dokładnym zaplanowaniu trasu w oparciu o posiadaną flotę pojazdów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że przewożony ładunek bezpiecznie dotrze do miejsca przeznaczenia, skorzystaj z usług Totalbud Inwestycje. Oferujemy transport ponadnormatywny w Warszawie oraz innych częściach kraju.

Przewozimy nie tylko ogromnych rozmiarów sprzęt budowlany, ale także zbiorniki technologiczne, maszyny rolnicze oraz wiele innych gabarytów. Wykonujemy również transport materiałów sypkich.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się